Regjeringen og folket. (”Vossebladet”).

Regjeringen sitter i en bløt Lænestol – benene løst henslængte over en bunke beslaglagte aviser og bøker, - Nathuen ned over begge ørene.

Ein galloneret tjener (kommer ind.)

Her staar ein fyr her ute, som ber saa vakkert om aa faa stedes for Derres aasyn.

Regjeringen.

Hvem er det?

Tjeneren.

Han kalder sig ”folket.”

Regjeringen.

Au – au er nu han ute igjen. Bed ham rejse dit, pepperen gror.

Tjeneren.

Har bedt ham, Deres excellense; men han svarte, han vilde vente.

Regjeringen.

Saa – sa han det -, saa la ham likesaa gjerne komme in med det same. Jeg slipper han vel ikke – det er en paatrængende fyr, den ”folket.”

Tjeneren gaar, og ind træder:

Folket.

En mager vossing med nisteskræppen i

venstre næven.

Du foar ikkje idla meg – eg vilde spyrja, om dæ æ deko, so styre fyr lande?

Regjeringen.

Til tjeneste!

Folket.

Eg hadde tænkt aa spyrja deg, om da ikkje va rao te aa styra litevetta billigare. Me tykkje, da gaor so mykje penga.

Regjeringen.

Saa du synes det, min gode man! men du begriper da vel det, at vi ikke kan styre landet med ingenting.

Folket.

Kann so væ da – eg ha ’kje so mykje vet pao slikt; men da æ no maote paa alt. Da æ no so no, atte da æ tongt aa slao seg igjønom her i lande.

Ve eg kjøpa meg eit brød, so teko staten dan eine halvparten tao da, og dan andre halvparten lyt eg kløyva med handelsmannen, for han og ska leva; - men eg lyto bitala fyr hejle stompen, eg!

Regjeringen.

Ja, ja – eg har nok tænkt paa dig, mannen min; - du har det vist traugt om dagen; - men vi skal nok hjælpe dig, - ha bare taalmodighed.

Naa skal du faa menighetsraad og kirketukt aa trøste dig med, saa skal du se, det blir bedre for dig og dine,

Folket.

Nei – Gu’hjælpe meg – ka ska eg med noko slikt so kjyrkjetukt? – kan ein leva tao da dao- ? dæ æ’kje juling me ve ha – da æ mat, me ve ha – da mao du no forstao, kar – mindor skatt og mindor utredslo pao adle baua –

Regjeringen.

Ja – ja – man min. Jeg skjønner hvad du mener, - og jeg forstaar, hvad du trænger – betre æn du selv skjønner. Vi tænker paa dig baate sent og tidlig. – Derfor har ogsa han Jacob studert ut et nyt lithurgi til dig – en ny maate aa dyrke Vorherre paa, ser du – mere salmesang og mere musikk. –

Folket.

Gud signe han Jacob – da kan væ bra altsamma, da, men eg trur no, at Vorherre ikkje kjem aa legg noko sjølv op i gryto.

Regjeringen.

Dette skjønner du dig ikkje det mindste paa, min gode man; - la os styre for dig. Betal du kun os din skat, og betal kun præsten din tiende og dit offer.

Folket.

Aa ja – prestane faor no ’kje for mykje; men i bibedl’n staor dar no, at dei inkje ska ha korkje syll elde kopar i sit belte.

Regjeringen.

Ja, det staar det, - og derfor faar de aldrig verken guld eller sølv eller kobber af os.

Folket.

Kaslag – faor ikkje præstane korkje godl eldo syll tao dek?

Regjeringen.

Nei, min gode man – de faar papirpenge – og det er ikke Præsten forbudt i bibelen aa ha papirpenger i sit belte, ser du. –

Folket.

Aa, ja, - da æ dei klokje, so vorvidla veræ. – Her æ’kje rettabot aa fao, forstaor eg.

No faor du leva so væl, og so faor du helsa dan snilde mannen, han Jocob.