Skuleloven

er det mange, som vil fuske burt iaar ogso.

Men vedtek ikkje Tinge den eingong, so fær det daa inkje gjort. Hev ikkje Folke Raad til skaffa Bonna Upplysning, so kann det gjeva seg reint over. Skuleloven er væl so vigtig som baade Herloven og Juryloven. Det er sagt, at Kyrkjedepartemente i det aller meste vedtek Skulekomisjonens Innstilling, og at Saka no er i Stockholm til Avgjering av Statsraade der. Kyrkjenemda i Stortinge skal alt paa det nærmaste vera ferdig med Innstillinga si, ventar berre paa Melding fraa Regjeringa.