Det norske Landsmaal i Tyskland.

Ernst Brausewetter, som mill. a. hev umset Keiser og Galilæer (i Reclams Universal-Bibliotek), skriv no til Garborg um rett til aa umsetja Mannfolk, Bondestudentar og Ein Fritenkjar.*).

I Brevet hans stend mill. s.: - ”aber auch mit der (sic) ”Landsmaal” habe ich mich genügend beschäftigt, sodass mir dieselbe gelaüfig genug ist.” D. e. ”Landsmaale” og hev eg havt so mykje med aa gjera, at det fell meg lett nok.

- Det nyttar nok ikkje lengjer aa koma med det helder no, at Norsken vil stengja Norig ute fraa Verdi!

_________

*) Denne Retten er burtgjeven fyrr, - til ein Tysker i Posen og ei tysk Dame i Wien. Ei tysk Dame fraa St. Petersburg hev og umsett noko av Gaborg (Ungdom).