Fyrr og no.

Vort Løsen maa være: hold sammen og hold ud! (Johan Sverdrup 1883.)

I 1872 var der ein Festmiddag for Sverdrup paa Kongsvinger. Og Sverdrup vart lyft høgt paa Skjold; Ordføraren heldt Talen for han og slutad med: ”Længe leve Folkefrihedens varme, frimodige og talentfulde Talsmand og Forkjæmper, Hr. Storthingspræsident Johan Sverdrup!” – Nidobbelt Hurra.

Sverdrup svarad i ein Tale. Der forklarad han Grunnen til, at Folk var so glade i han, paa denne Maaten -:

”Hemmeligheden ved dette Held ligger dog ikke dybt. Vort offentlige Livs Historie fortæller den til alle og enhver. Det har fra min første Indtrædelse paa den politiske Bane været mig forundt med den fulde Overbevisnings Styrke og Troskab at leve og efter Evne at virke for det seirende i Folkets Liv, for det, som har ventet sin Dag, den Dag, som nu er i Frembryden.”

- Ja det er nok Tingen. ”Med den fulde Overbevisnings Styrke” aa liva for det,

”som nu er i Frembryden” -!

Men no vil ikkje Sverdrup ha aalmenn Røysterett eingong.

* * *

”Selvstyrelse!” ropad han tilslutt, ”kan jeg blandt frie Mænd løfte mit Glas for en betre Samlingstanke? Det er paa en Gang en Skaal for Norges Selvstændighed, Frihed, Ære og Lykke i Nutid og kommende Tider!”

- Sjølvstyre ja! Ned med Embættsstyret!

* * *

I 1873 var der Møte paa Lillestrømmen. Daa sa Sverdrup:

”Aldrig vil jeg tillade mig, - aldrig, haaber jeg, vil jeg synke saa langt ned, at jeg ikke anerkjender, hvad godt og rigtigt der findes hos en Modstander – det maatte være en klein Kar, som ikke kunde forstaa Modstandstanken -; jeg overlader det til de Herrer, som finder, at det er et Mærke paa en offentlig Mand og en Gentleman.”

- Undrast paa, um Sverdrup no. f. Eks. i sine Løyndebrev til Kongen, ”anerkjender,

hvad godt og rigtigt der findes” hjaa Rektor Steen?

* * *

”Eller er der nogen, som tror,” sa han i same Talen, ”at Regjeringen vil tabe i Vægt ved at komme ind i Thinget?”

Det skal me ikkje snakka noko um. Men ein Ting er viss: at Sverdrup hev tapt i Vigt fraa han kom inn i Regjeringi!

ugh.

(kjem att).