[Innhaldsliste 1888-årgongen.]

 

 

FEDRAHEIMEN.

 

 

____

 

RADIKALT  MAALBLAD.

 

1888.

 

 

TOLVTE  AARGANG.

 

 

RØROS.

 

FJELD-LJOM”S TRYKKERI

 

 

Innhald:

 

No.

1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Det nye Skuleforslage . . . . . . . . . 1, 3

Kva me treng . . . . . . . . . . . . . 1, 3

Kolbottenbrev (A. Garborg) . . . . . . 2, 3

Arne Garborg og det sedelege Spursmaal . . . . . . . 4,7

Fyrr og no (ugh). 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 31, 34

Er Volapyk Fjol og Fjas (O. I. Høyem) 5,6

Brev (A. Garborg) . . . . . . . . . . 8

Den gamle Parlamentarismen (A. Garborg) . . . . . . . . . . . . .. . . . 9

Skal Mindretale styra . . . . . . . . . . 10

Lars Liestøl . . . . . . . . . . . . . . . 10

Straffelov mot Sedløysa . . . . . . . . 10

Geitenatur . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gamle Gudar (A. Garborg) . . . . . . . 12

Pensjonskasse for alle (N. Juel) . 12, 13

Smaakongane . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ministerandsvar . . . . . . . . . . . . . 14

Upproparpolitikk (A. Garborg) . . . . . 15

Freden (A. Garborg) . . . . . . . . . . . 16

Ein Stavangermann (A. Garborg) . . 17

Spara (A. Garborg) . . . . . . . . . 17, 20

Paa ein god Veg (A. Garborg) . . . . . 18

Politimagt mot Bøker (A. Garborg) . . 18

Fraa Stavanger (L. Stavnheim) . . . . 19

Frelseheren . . . . . . . . . . . . . 20

Skulegreia i Telefylkje (Tele) . . . . 20

Alle nye Sekter . . . . . . . . . . . . 21

Kristelegt? (Tele) . . . . . . . . . . 21

Nye Tankar – store Menn (A. Garborg) . .22

Ungdomsskular (Tele) . . . . . . . . . 22

A. Garborg: Uforsonlige (Melding) . . 23

Naturalisme, Kvinneroman ”Norig og Norden” (A. Garborg) . . . . . . . 24

Smaamannens Kaar (A. S. Børre) . . 24

Kva vil Sverdrups Regjering (Garborg) 25

Maalbunden . . . . . . . . . . . . 26

Brev fraa Richter til Haugland . . . 26

Tri Slag norsk Parlamentarisme . . . 27

Skogstell og Trevyrkje . . . . . . . 27

Gamalmannsvelde (A. Garborg) . . . 28

Or Steens Tale um Regjeringa . . . 28

Dansk Politikk (E. Eirikson) . . . 28

Johan Sverdrups og Stemmeretten 29, 30

Av Sverdrups Forsvarstale . . . . . 29

Arbeidarmøte paa Hamar . . . . . . . 30

Utstillinga i Kjøbenhavn . . . . . . . . 30

Set ned Stortingsløna . . . . . . . . . 31

Ikkje verre enn andre Folk . . . . 31

No.

Baade for og mot . . . . . . . . . . . 32

A. Garborg dømd i Tyskland . . . . 32

Syndetavle . . . . . . . . . . . . . . 33

Lovane iaar . . . . . . . 33, 34, 35

Det nye Bakstræv (Odelsforeningen) . 34

Direkte Skatt . . . . . . . . . . 34

Dei fire Slaga i Politikken . . . . . 35

Storkarane og Stemmeretten . . . . 36

Statsraad Astrup . . . . . . . . . . . 36

Nye Spor . . . . . . . . . . . . . . 36

Statsraad Arctander . . . . . . . . . 36

Raabot for Sedløysa (A. Garborg) . . 36

Kva byd Regjeringa paa? . . . . . 37

Venstres gamle Traditioner” . . . . 37

Tynnsetingen . . . . . . . . . . . . 37

Fedraheimens Politikk fyrr og no . . 38

Formelig Tillitsvotum” (A. Garborg) . 38

Arbeidaren paa Lande . . . . . . 38

Vestlands- og Austlandspolitikken . . 39

Statsraad Dahl . . . . . . . . . . . . 39

Bustadsbande . . . . . . . . . . . . 40

Chr. Bruun og Moralen . . . . . . 40

Fraa Stavanger (L. Stavnheim) . . . 41

Maalmannsmøte i Bergen . 41, 42, 43, 44

Ned med Storkarane (P. Kropotkin) . 42

Tynnsetvalmennene (A. Garborg) . . 42

Tingmansemne A. Garborg . . . . . 43

Um Skogen . . . . . . . . . . . 43

Det kristelige Livssyn som Grunnlag for Politikken (O. Sveinsson) 43, 45, 46, 47, 48

Er den nye Skuleloven so gild (E. Ville) 44

Jord (A. Garborg) . . . . . . . . . . . 45

Tilsvar (A. Garborg) . . . . . . . . . 45

Nye Samanslutningar . . . . . . . 46

Norsken og dei nye Tankane . . . . 46

Villmannsgjerd . . . . . . . . . . . 47

Minne og Von (Ingersoll) . . . . . 47

Snu Kaapa etter Vinden . . . . . 47

Rette Mannen i rette Tid (R. Flo) 48,49, 50, 51

Det gli mot Stupe . . . . . . . . . . . 48

Dei rikaste Bygder i Lande . . . . . 49

Treng Folk svelte i Norig . . . . . . 49

Gild er Skuleloven . . . . . . . . . . 49

Volapyk . . . . . . . . . . . . . . . 49

Umstøyping . . . . . . . . . . . . . 49

By og Bygd . . . . . . . . . . . . . 49

Livssyn (H. Seland) . . . . . . . . 50

Ei ”Arbeidarforeining” med Storingar . 50

Sløid” . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Paa Hemorka . . . . . . . . . . . . 50

No.

Tru ingen for langt (Arne Garborg) . 51

Ver med i det nye Lutlaget . . . . . 51

Ei Storsak . . . . . . . . . . . . . . 51

Arne Garborg: Fri Skilsmisse . . . 51

Bokutgjevingssamlaget . . . . . 51, 52

 

 

Forteljingar og Skildringar.

Litle Eirik og Grisen (R. Løland) 1, 2, 3

Enkja, som vart kvitt Friarane sine (R. Sk.) 5

Slumpelukke (P. Sivle) . . . . . . . . . . 8

Eg og han Ola (Anna) . . . . . . . 9

Ein Altardag (Fraa Sundmøre) . . . 13

Eit Møte (Paul Bergh) . . . . . . . . . 14

Ny-bygnader (etter A. Strindberg) . . 14

Frie Gjentur . . . . . . . . . . . . . . . 15

Steinar Djuvland (K.) . . . . . . . . . 16

Den siste Mannen paa Vintersti (R. Løland) . . . . . . . . . . 19, 22

Den fyste Skillingen min A(. Austlid) . 21

Skutin (Ola Vivank) . . . . 24, 26, 28

Gauken (Brita Bjørgum) . . . . . . . . 24

Fraa Stortingssalen . . . . . . . . . . . 24

Eit Stortingsmøte . . . . . . . . . . . 26

Jonsokleik (Ola Fet) . . . . . . . . . 27

Ein Skulelærar (Spelstykkje av Ingebjørg)

28, 30, 31

Kolbotten (Roskr. Johnson) . . . . 32

Turista og Kjering (E. Jerpstad) . . 39

Uksarne vaare (A. Austlid) . . . . . 39

Føderaadsfolk (Ola Fet) . . . . . . 40

Ein Draum (R. Løland) . 41, 42, 43, 45

Paa gamaldags Vis (H. Wraner) . . . 47

 

Kvæe.

Veslegut (Viggvagg Nordbagg) . . . 3

Sætisdalsbanen (G. Rysstad) . . . . 27

Til Val (G. Rysstad) . . . . . . . 34

Paa ymse Gjerdom (Savalguten) . . . 35

Ein Sull for Lauskarar (Savalguten) . 37

Tvo Jamkultar . . . . . . . . . 38

Bakstræve (Savalguten) . . . . . . 39

Rektor Steen (Oddmund Vik) . . . . 41

Jesu Lære . . . . . . . . . . . . . . 46

Livssynsfolki (O. Sogning) . . . . . . 48

 

 


Frå Fedraheimen 06.01.1888
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum