[Lovbrot. Eit dansk Blad um Per Sivles Forteljingar paa Maalet.]

 

 

Lovbrot  vil slutta, sagde Krapotkin paa eit Møte i Paris, naar ein lærer aa gjera Magen og Heilen frisk.

 

Eit dansk Blad um Per Sivles Forteljingar paa Maalet. Kjøbenhavns ”Dagbladet” skriv um ”Sogur”:

 

De fem Smaafortællinger eller Skitser, Bogen indeholder, er oprindelig skrevne paa ”Maalet”, der imidlertid i Virkeligheden er mindre vanskelig at komme igjennem end de Fleste tror, og det slutter sig her ret naturlig og klædelig, ialfald om de fire første Fortællingers Indhold. Hver Episode danner et æsthetiskt Hele for sig, og den friske, naturlige Maate, paa hvilken Alt er fortalt, snart med godmodig Lune, snart med ægte Følelser, stundom maaske lidt for bredt eller med en Jevnhed, der vipper henimod det Platte, men gjennemgaaende alligevel saaledes, at man vedbliver at følge Side efter Side trods Emnernes tilsyneladende ubetydelighed vil neppe undlade, at skaffe Bogen Venner hos alle Læsere, viss Sans for det Umiddelbare og Naive ikke er gaaet op i moderne Blaserthed.”

 

So skriv Bladet um ”Oversættelsen” soleis:

 

Gut”, Led af et Hverdagsliv! (fra Landsmaalet), er en Oversættelse paa det almindelige norske Skriftsprog af ”Sogor”. Det kan dog ikke nægtes, at Adskilligt kommer betre til sin Ret i den oprindelige Udgave, og det maa derfor anbefales Læsere med Sprogsans at holde sig til denne.

 

 

Dette fyrste Numeret vart fordrygt noko. Sidan skal me senda Bladet med Posten tidleg Fredag Morgo.

 

 


Frå Fedraheimen 06.01.1888
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum