Lysingar.

 

Til Abonnement indbyrdes paa

 

Trønderen

 

(Dagspostens mindre Udgave),

 

der frå Nytaar 1888 vil begynde at udkomme hver Tirsdag, Torsdag og Lørdag i 4-spaltet Format og til en Pris af 1 Kr. samt 20 Øre i Postpenge  for Halvaaret.

 

Trønderen” vil indeholde alle Nyheder saavel fra Udlandet som Indlandet, og vil Redaktionen gjøre sit bedste for at skaffe Bladet et alsidigt og interessant Indhold forøvrigt.

 

Enhver Abonnent paa ”Trønderen” faar et Exemplar af Grundloven som Gratis-Tillæg.

 

Trønderen bestilles paa nærmeste Postaabneri eller Postkontor (ikke ved direkte Henvendelse til Expeditionen).

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.