”Sundhedsbladet”,

red. av Doktor Oscar Nissen:

Maiheftet: Lidt anatomi; Fødemidlernes næringsværdi; Skogens indflydelse paa klimaet og sundheden og faren ved at udrydde den; Solen som livets kjelde; Homøopatien; Tie eller tale; Ødelæggelse af smitstof i sengklær; Hvor lang tid bør man sove; Hjemmet først; Mod kighoste; Spørsmaal og svar; Paa sidste side.

Bladet koster kr. 2.50 om aaret, kan tingast paa alle posthus og i Eksped. i Akersgaden 71, Kristiania. Det er eit godt Blad.