Freden

maa me arbeida for so godt me kann, men gjera oss vaapenlause, fyrr me veit, um me fær Freden (”Neutralitet”), det vilde vera halslaus Gjerning.

Um Russland tok oss – hadde me forsvara oss med Ære, so kunde me yverleva det; ein Dag sprikk Russland.

Men gav me oss yver utan aa verja oss til siste Blodsdropen, - den Skamma kom til aa eta Merg og Mot utav oss for alle Tider.

Du kann hata ein Lurv av ein Offisér. Du kann ha mangt aa segja paa Eksisen. Men er du god Kar, so set du ei Ære i aa vera norsk Hærmann.

b.