I Kristianiaposten for 5te mai stend:

””Simpelt, men smagfuldt”, sagde en vis Mand, han malte Halen sin spinat grøn.”

Jaso. Vaagar Kaninposten seg til aa skjemta med den vonde no? Det skulde ikkje Kaninposten gjera.

For kor gjeng det med ”Livssynet” daa, tru? Veit Per Sivle, korleis det kan gaa med ”Livssynet” hjaa ein Mann, naar han tek til aa tvila um Hinmannen? – naar han t. D. tykkjest ha fengje den Røynsla, at den vonde læt seg fordriva med Kinin?

b.