Lysingar.

Tynset Vinstreforening.

Møte 3dje Pintsedag Kl. 3 Efta i Kommunehuse. Emne: Program for Stortingsvale.

___________________________________________________________________________

Skule fyre lærarar og lærarinnor

paa Vonheim

18de juli til 12te septbr. Lærarar: Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Frits Hansen, Johannes Skar, Matias Skard. Dagleg undervisning i norsk og oldnorsk, dertil fyredrag fraa bibel-, skule-, aalmen-, og Noregssoga og um andre Emne. Fyre deim, som er med minst 4 viker, er undervisningi fri; hus og kost 7 kr. vika. Det offentlege heve gjevet pengar til hjelp fyre folk, som treng til det, - helst dersom dei er med heile tidi. Søknad maa daa saman med vitnesbrev um trong verta send fyre jonsok til matias Skard, Thereses gade 32, III, Kristiania. (H. O. 8635-)

___________________________________________________________________________

Maalskule

for Lærarar og Lærarinnur

vert haldet ved Høgskulen i Seljord fraa 24de Juni til 19de August. Landsmaal, gamalnorsk, og kvar Dag tvo Foredrag. Kost og Hus 1 Kr. Dagen. Undervisningi 10 Kr. for heile Tidi.

Daa det er Von um Statshjelp, so vil 30 Lærarar og Lærarinnur kunna faa fri Kost og Undervisning mot aa vera med i Skulen heile Tidi. Hus lyt dei halda seg sjølve. Meldingar og Søknader um Friplassar kan dei senda til

V. Ullmann,

Adr. Kristiania.

___________________________________________________________________________

”Posten”.

Nyhedsblad for Norge.

Talsmand for Fremskridt, Frihed og Fred.

Ansvarlig Udgiver: Overretssagfører Sørensen.

Ansvarlig redaktør: Brigit W. Sørensen.

”Posten” kommer hver Fredag og koster 50 Øre Fjordingaaret. Den tinges udenfor Kristiania paa hvert Posthus i Landet og maa betales forud. Kundgjørelser indtages for 10 øre Linjen.

”Posten” bringer bare originalt Stof, d. v. s. intet Aftryk af andre Aviser. Eftertryk af ”Posten”s Meddelelser forbydes i Henhold til Lov om literær Eiendomsret. ”Posten” kan saaledes gaa ved Siden af ethvert andet Blad; man faar ikkje læse det same.

___________________________________________________________________________

Fedraheimen – 75 Øre Fjordungaare – Tynnset, Østerdalen.

Vestmannen – 65 Øre Fjordungaare – Volden, Sunnmør.

Nordmannen – 75 Øre Fjordungaare – Grimstad.

Dag (Ungdomsblad) – 1 Krune Halvaare – Namsos.

Nore (Maandasskrift) – 1 Krune Aare – Skien.

Sysvorti (Barnebald) – 1 Krune Aare – Grimstad.

____________________________________________________________

Bladstyrar. Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

_____________________________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykekri, Røros.