Høydahl Ohme’s Annonce-Expedition Kristiania.

Contor: Øvre Slotgade 9. Telefon: No. 364. Telegramadresse: ”Ohme”.

Besørger Annoncer til alle norske og udenlandske Blade. Udgifterne bliver paa denne Maade færre for den Averterende end ved direkte Henvendelse, da kun Avisernes egne Annonce-Priser beregnes og Annonce-Expeditionen gratis distribuerer Annoncerne, medens den kun behøver et Manuskript og den Averterende bare faar En at afregne med. Prima Referencer. Avis-katalog tilstilles gratis & franco.

Expeditionens Mærke er H. O. og vedk. Annonces Kontrolnummer.

Høydahl Ohme’s Telegram-Bureau

Telegramadresse: Ohme’s Telegrambureau

Besøger politiske og Nyhedstelegrammer, saa hurtig som nogen Anden, til Aviser, private foreninger (Telergrambureauer) og til Turisthoteller.