Bøker av Henrik Kronhn til nedsett pris.

Bøkerne kann sendast fritt i posten fyr berre kr. 1.70. Mons Litleré, Klostret no. 10, Bergen.

 

 

 

Kostnad  fyrr  Ned sett til

Dan rette sida........................................................... kr. 1.50 .....................40 öre

Minne frå ei stockholmsferd...................................” 1.35 ........................25 ”

Frå  Vestlandet..........................................................” 0.80 ........................25 ”

Svein og Gudveig.....................................................” 0.80 ........................25 ”

Ei liti ferd frå Sogndal til Fjærland.......................”0.80 .........................25 ”

Småkvæde................................................................” 0.60 ........................20 ”

Geirstad-Trond........................................................” 0.40 ........................10 ”

 

Bøkerne kann sendast fritt i posten fyr berre kr. 1.70. Mons  Litleré, Klostret no. 10, Bergen.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson,’med Savala, kand. teol.

 

 

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.

 

 


Frå Fedraheimen 10.02.1888
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum