Bladhovud

Fedraheimen.

Pris for Fjordungaaret 75 Øre med Porto og alt. Betaling fyreaat.

 

RadikaltMaalblad.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

Nr. 7.

 

Fredag den 17de Februar 1888.

 

12. Aarg.

 

 

Fedraheimen

 

kjem ut paa Tynnsetkvar Fredag og kostar berre 75 Øre Fjordungaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 eller Kvartalsbetaling for 16 Tingarar. 5 Kr. er Kvartalsbetaling for 7.

 

Fedraheimen

 

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Kveik i Kristendomen, Vern um Ægteskapet, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, Rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson.

 

Arne Garborgskriv i Bladet.

 

TilUtlandet, send tvo Gonger kvar Maane, kostar FedraheimenKr. 1.02 Fjordungaaret. 1 Dollar er Betaling for 11 Maanar.

 

 

Ekspedisjonen av ”Fedraheimen” er paa Tynnset, Nordbanen.

 

Hugsa paa Vinjestytta, Maalmenner!