Droningi av Sverik

Droningi av ”Sverik” er i Paris no og franske Blade fortel um, kormykje Stas Præsident Carnot gjer av den ”svenske” Droningi og dei ”svenske” Prinsane.

Diplomatane vaare hev ikkje fortalt Franskmanne, at ho er Droning av Norig attaat, maavita.

Det er same for oss, Svenskerne kann gjenne faa ha baade Konge og Droning og heile Stasen for seg sjølve dei. Me skal greida os slike godt; men so vil me helder ikkje betala noko aat dei.