Lykketräkket er 6,000 Kroner.

Den 17 Marts 1883 foregår i Kjöbenhavn Dansk Varelotteri store Hoved-Träkning af Industri- og Kunstgjenstande.

264,300 Gevinster à 6000 Kr., 3000, 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 60, 50, 40, 25 og 15 Kroner m. fl. eller til sammen circa 1,230,000 Kr. bortspilles i denne Spilleserie. Ethvert Lod erholder i denne Träkning uvilkårligt en Tillägs- eller Hoved-Gevinst, varierende i Värdi fra 4 Kroner til 6,000 Kr. Prisen for hvert enkelt Lod er kun 10 Kr. 7 Lodder sälges for 50 Kr.

NB. Samtlige Gevinster kunne senere realiseres i kontante Penge.

Lodder på Afbetaling!

For de ärede Deltagere, som bestemme sig for at spille på 7 Lodder, men ikke i Öieblikket önske at indsende hele Belöbet (som udgjör 50 kroner), tilbyde vi os at lade os nöie med en kontant Indbetaling af kun 20 Kroner strax, og senere godtgjöre os de resterende 30 Kroner af de aldeles sikkert udfaldende 7 Gevinster.

På denne Måde kan altså Enhver i denne Hovedträkning spille på 7 Lodder mod en kontant Udgift eller Risiko af kun 20 Kroner, idet vi således forpligte os til at udtage de manglende 30 Kr. at de absolut udfaldende 7 större og mindre Gevinster.

Mod en kontant indbetaling af kun 40 Kr. kunne vi fölgelig pr. omgående Post sende 14 Lodder. For 80 Kroner 28 Lodder osv., alt på samme Afbetalingsvilkår, og – vel at bemärke – så langt Forrådet af Lodder sträkke til, i ethvert Tilfälde vindes på enhver Lodseddel. Störste Gevinst er 6,000 Kr. <svart hand/finger>

Bestilling på Lodder burde allersenest den 16 Marts 1888 indsendes til Oluf Rasmussen & Comp., 165 Gothersgade 165, Kjöbenhavn K.

 

Bladstyrar. Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

________________________________________________

”Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.