Telegram til Fedrah.

Kristiania d. 23de Fbr. Kl. 2.25; Røros Kl. 4.27.

Sverdrup hev enno ikkje funnet andre Statsraademne enn …..Jakobsen. Mange er tilspurde, men ingen vil. Raadsprotokollarne er framkomne, dei er ikkje til Bots for Sverdruparne. Blix skal ha søgt Avsked. Richter og Sørensen er ogso uenige med Sverdrup. Haugland klenvoren. Vinstre samlast meir og meir. Fællesmøte ikveld. Igaar lurte Tinget sig til aa auke Tobakstoldi med 1 Million Kronor. Engelhart forlangte idag Greie av Statsraadet paa, korleides det har seg med Lensmannshistorien i Aasnæs. Havig sjuk og heimforlova.