”Fedraheimen”

kjem ut paa Tynnset kvar Fredag og kostar berre 75 Øre Fjordungaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 eller Kvartalsbetaling for 16 Tingarar. 5 Kr. er Kvartalsbetaling for 7.

”Fedraheimen”

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Kveik i Kristendomen, Vern um Ægteskapet, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, Rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

Bladstyrar: Ivar Mortenson.

Arne Garborg skriv i Bladet.

Til Utlandet, send tvo gonger kvar Maane, kostar Fedraheimen Kr. 1.02 Fjordungaaret. 1 Dollar er Betaling for 11 Maanar.

_________________________________________________________________________

Ekspedisjonen

av ”Fedraheimen” er paa Tynnset, Nordbanen.

___________________________________________

Hugsa paa Vinjestytta, Maalmenner!