Det norske Samlaget

hev i desse Dagar sendt kring 2 Bøker; eit Hefte av Vinje og ein liten Sogebundel av Per Sivle.

Vinje tarv inkje Ros. Alle Maalmenner vil vita aa setja den Prisen paa han, som han er verd. Sivle hev og ved ”Sogorne” sine vunnet eit godt Namn millom Maalfolket. Denne siste, Vossastubbar, er ikkje so god som hine, tykkjer eg, endaa ho er svært trøysam og forvitneleg. Eit Hefte ”Lauvduskar” kjem jeg straks. Det inneheld m. a. eit Stykkje av Ivar Aasen, fagert og fint, som berre den Mannen evner aa gjera det.

St.