I Kristiania

er det 136.791 Menneskje (2 755 meir enn ifjor).

Der er Folk fraa alle Kantar buande: 5529 Svenskar, 612 Danskar, 385 Tyskerar, 97 Engelsmenner, 3 Irlendingar, 1 Skottlending, 5 Hollendingar og Belgerar, 47 Russar og Polakkar, 7 Finnar, 20 Italiafolk, 7 Sveiserar, 11 Austrikingar, 2 Ungarar, 1 Islending, 1 Grønlending, 58 Amerikanerar, 6 Indiafolk, 1 Kineser, 3 Australiafolk, 2 fraa Zulu og 1 faa Madagaskar. I alt innmot 7000 Utlendingar, og av desse 71 fraa andre Stader enn Europa.