Verdens Gang

hev i lange Tider gjort, kva det kunne til aa auka Sprekken i Vinstre, hardt hev det skrike og rakka ned Oftedølene.

V. G. hev gjort dette so lenge det trudde, at det radikale Vinstre vilde vinna, men daa Blade tok til aa tvila paa dette, daa det byrja sjaa ut, som at det radikale Vinstre skulde tapa, daa tok Blade til aa tala um, kor hardt det trongs aa ”ungaa Splittelse”, og det er klaart, at dei maatte ofra noko, og so ofra dei Arbeidarane og Stemmeretten.

Slikt kallar me aa svika.

(Sosial-Demokr.)