Gud Fader

(Salme, 1900)


Himmelske Fader,
Herleg utan Like!
Til alle Stader
Naar ditt store Rike.
Stjernor du styrer
Og alt Liv, som yrer,
Alt ned til Mauren i Mold.


Ramnungar ropar
Og du giv deim Mette.
Hungrande Hopar
Til ditt Bord vert sette:
Alt giv du Føda,
Signar Landsens Grøda,
Sender oss Solskin og Regn.

Mannsbarnet vilde
Du i Naade verna,
Miskunn og Milde
Ter du oss so gjerna:
Fører som Fader
Fram i lange Rader
Borni, du vann ved din Son.

Sonen du sende
Som vaar Frelsar trugen.
Alle, som vende
Heilt til honom Hugen,
Deim han og frelsar
Og som Brøder helsar,
Leider deim fram til ditt Fang.
 
Fader, du sæle,
Høgt i Himmelstova!
Med Barnemæle
Me ditt Namn vil lova.
Takk, at du vilde
Med ein Faders Milde
Taka oss til dine Born.

 

Gud Fader

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frå Elias Blix: Salmar og Songar. Oslo, Huseby, 1900. Elektronisk utgåve 2000 ved Jon Grepstad