Christiania

Sitat

Den 10. september 1859 kom Blix til Christiania, og ei ny og ukjend verd låg framfor han.
Reidar Djupedal i Elias Blix,Der eit fjell stig mot sky, 1968, s. 197
 
Saa kom jeg med Dampvognen ind i Hovudstadens Vrimmel, udenfor Byen var der mørkt, der inne skinnede en liden Maane fra hvert Gadehjørne; det var Gaslygterne.
Elias Blix i brev til Johan Amundsen 10.10.1859, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 105
 
Jeg har altid været fattig, men aldrig har jeg i den Grad følt FattigdommensByrdersom her i det rige, kostbare, pengeslugende Kristiania. Det er kun med Nød jeg kan erhverve det tarveligste Udkomme, uden ganske at forsømme mine Studier.
Elias Blix i brev til Johan Amundsen 10.12.1861, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 116
 
I foreningens forhandlinger tog vi del med liv og sjæl, og ikke mindst Blix. Vi grundlagde byer, vi anlagde jernbaner, vi aabnede nye næringskilder.
Anton Chr. Bang om livet i Den nordlandske Forening, ”Elias Pedersen Blix”, Nordisk Universitetstidsskrift 1902, s. 4, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 138
 
Hvis denne Tro endnu lever i os, saa er det hans Øines Skyld, hans Persons Skyld og den Trygheds og Tilforladelighets Skyld hvormed han forklarte os de døde Bokstavers Mening.
Severin Lieblein om Elias Blix,Bedre Mands Barn, 1901, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008
 
Han sat inde med store kundskaber i sit fag og var en udmærket lærer; men han kom ikke til at udfolde nogen større videnskabelig produktion.
Knut Liestøl,Norsk Biografisk Leksikon, band II, 1925, s. 24
 
Elias Blix arbeidde sjølv som lærar, rett nok i andre skuleslag enn den offentlege allmugeskulen, i meir enn tjue år – heile perioden 1855–1879, på to-tre år nær.
Anders Aschim,Uavslutta vitskapleg etterskrift, 2010, s. 660
 
Som nybakte studentar gjekk venene Carl Johan Nielsen, Ole Tobias Olsen og Elias Blix sommaren 1860 gjennom Telemark over Dyrskard til Røldal, over Hordabrekka til Hardanger og gjennom Måbødalen over Hardangervidda til Hallingdal og Oslo. Det var ein tur på vel hundre mil, og dei var svarte og fillute, men i framifrå kondisjon, då dei i slutten av august kom attende til Oslo.
Reidar Bolling,Elias Blix, 1953, s. 46 f.
 
Sonen Ivar Blix fortel at faren kunne liggje på sofaen med avis og langpipe og røde med dei andre. Brått kom ånda over han, langpipa gjekk i golvet, han greip blyanten og skreiv ned ein salme på avisa.
Reidar Bolling, Elias Blix, 1953,  s. 109  
 
Hvem er Elias Blix?
«Det nye Ministerium», Kongsberg Adresse 1.7.1884
 
En kjedeligere mann har jeg ikke seet her i Salen.
Stortingsrepresentant Ketil Motzfeldt i dagboka 6.5.1885,Dagbøger 1854–1889, 1908, s. 472
 
Han sovnede stille og rolig i eftermiddag kl. 5.40.
Sonen Hans Blix i brev til broren Helge Blix 17.1.1902 ”kl. 7 Aften”, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 467
 
Det vart lagt på 44 kransar.
Reidar Bolling om jordferda 24.1.1902,Elias Blix, 1953, s. 169