Nordlandsliv

Sitat

Under mine skoleexamina blev jeg snart opmærksom paa Drengen, som efter min Formening var udrustet med ualmindelige Aandsevner.
Sokneprest Peter Andreas Berg i Gildeskål i brev til Tromsø Stiftsdireksjon 10.5.1853, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 48
 
Dan som inkje hever vorit med i Lofoten, er ingen god Sjømann.
Elias Blix, ”Frettnader fraa Nordland”, Dølen 9.12.1860
 
Så las Elias Blix i tide og utide. Om sommaren gjætte han buskapen i liene opp mot Sandhornet, men bøkene tok han med seg, og når kyrne låg og jorta, gav han seg over til lesnaden.
Reidar Bolling,Elias Blix, 1953, s. 23
 
Dessutan er dat Kona, som jamnast maa læra Borni aa stava og lesa; dar sitja dei daa med Bøkerna sine framfyre Moderi, for at ho kann høyra og rettleida deim. Men skal ho inkje heftast i sitt Arbeid, lyt ho sjølv kunna Bøkerna godt, og difyre ero desse Folk tidt vonde paa dei nye Lærabøker, som brigda for mykit af fraa det gamle, dei sjølve lærde.
Elias Blix, ”Eitt og annat fraa Livet i Nordland”[ca. 1860], Syn og Segn 1904, s. 368
 
Allerede tidlig følte jeg stor Lyst til at studere, men da mine Foreldre kun kunde skaffe mig den allertarveligste Skoledannelse, blev det Intet af denne Tanke, førend jeg i 1856 som Skolelærer kom til Tromsø.
Elias Blix i eksamensoppmelding til Det teologiske fakultet ved Universitetet i Kristiania 2.5.1866, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 142
 
Dernest har jeg været i Nordland, har gjenseet mit kjære Hjem og er derved bleven ligesom forynget – aldeles nordlandsk i Sind og Skind.
Elias Blix i brev til Johan Amundsen 20.9.1866, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, 148 f.
 
Jeg skulde ha god lyst til at ha drevet fiske efter sild i bakskotten på en småbåt med en skinnstakk over hovudet.
Elias Blix til broren Ole Ravik sommaren 1891, sitert etter Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 439
 
Landskapet er rettvinklet: vertikalt steilt op mot fjellet og horisontalt flatt ut mot havet. Inne i vinkelroten er det en stripe av jord, og her ligger de som perler på en snor alle de hvitmalte gårdene på en bord av grønt.
Eivind Berggrav,Elias Blix, 1936, s. 50
 
Barndomsheimen til Elias Blix har – som dei fleste heimar i nordnorske kystbygder av same type som Gildeskål – eit økonomisk fundament bygd på fire produksjonsformer: dei store sesongfiskeria, det daglege heimefisket, åkerbruket og husdyrbruket.
Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 32
 
Gildeskål er eit veglaust samfunn. Det er sjøen som er ferdselsåre. Ein kan kome langt den vegen, til kyrkje, til handelsmannen, til fiskefeltet, til Bergen, til utlandet, om ein har noko der å gjere.
Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 41
 
Tre gonger skal Elias Blix ha vore på lofotfiske, to år som kokkglunt og eitt som ”full kar”.
Anders Aschim,Ein betre vår ein gong, 2008, s. 56