stilt

(Dikt, 2008)

Ein dag sluttar treet
å rette seg opp når det stilnar

 

________________________________________________________________________

Frå Hilde Myklebust: Søkk. Samlaget 2008. Side 54.
Publisert med løyve frå forfattar og forlag. Elektronisk utgåve ved Nynorsk kultursentrum 2018.
© Anna publisering eller offentleg bruk kan berre gjerast med løyve frå forfattar og forlag.
________________________________________________________________________