Dølen kan tingas

(Notis, 1870)

Av Aasmund O. Vinje

Dølen kan tingas for heilt og halvt Aar paa kvert Posthus og i Brev til Redaktionen. Pris 6 Ort om Aaret omfram Postpenge 1 Ort. Her i Byen 7 Ort. Den som tingar 5 Blad og betalar for desse, han fær det 6te fritt, sonær som Postorta for det.

Utanbys Folk, som ikke endaa hava bitalad Dølen, vilde kanske vera so snilde at gjera dette frametter.

 


Dølen, 10. april 1870. Elektronisk utgåve 2000 ved Jon Grepstad