At gjera Andre smaa

(Dikt, 1862)

Av Aasmund O. Vinje

Si Livsens Gjerning Mange gjorde
paa slikein Vis, som tidt me sjaa:
Dei tru seg sjølv at gjera store
med det, at gjera Andre smaa

 


Dølen III. No. 8. 1. Juni 1862. Elektronisk utgåve 2001 ved Jon Grepstad