Millomvegsfararen

(Dikt, 1860)

Av Aasmund O. Vinje

Lygn og Sanning i maateleg Mengd
tilsaman i Gryta ihop eg rører,
so ikki Stakkaren eg verdt dengd;
men Folk og meg sjølv til Lykke fører.

 


Dølen II. No. 34. 9. December 1860. Elektronisk utgåve 2001 ved Jon Grepstad