Omskifte

(Dikt, 1870)

Av Aasmund O. Vinje

Om Kornet er lett, nar Fisken er feit,
so kjem ikke Mannen so snart i Beit.
For Ku i Baas er det Baat paa Vik.
Er Aakren Arm, so er Sjøen rik. −
D'er upp med Fotom, naar ned du kantar.
Det eine kjem, naar det andre vantar.
 

Dølen VIII. No. 6. 6. Februar 1870. Elektronisk utgåve 2001 ved Jon Grepstad