Anfind han gienghir

Folkevise. Frå Tvende lystige Norske Viser. 1647

1.

ANfind hand gienghir / mæ Braser og Spengier
Til Sigri si /
Du stat op tack paa dæg / kom hægan paa Heda
Traa Dantzen met mæg.

2.

Oc inckie vil æg traa Dantzen mæ dæg
Du est inckie skod /
Thi naar æg begyndar/ saa segle du punde
Alt som ein Boet.

3.

Andfind han dantzer Med tryor par Hanskier/
Alt paa ej Rej/
Hans Føttar dej filtlar/Hans Kniffvu dej diltlar.
Stor Grue var ti.

4.

Oc ette slang Sigri Mæ Belta og Sliri/
Hun var inckie sein/
Deim dantza tilsamu/Det voru stor Gamu
Som Søllia paa Reimb.

5.

Deim dantzte oc qvade/ Vuru løstig og glade
Den gandskia Dag /
Den Dag giengi bort/ Mæ møckien Thjkort
Og vesule Art.

6.

Der Dagien han heldum/ Det lackat ad Qveldum/
Begynte Andfind
Monne dæg nu løsta/Min kiera Sigri/
At vorta mi.

7.

Ho svara honna vel mæ full got Skiel
Mi Villia du faar /
Føst Brølloup saa Barsøl / Mæ løstoug Advarsel/
Ein Søn i Aar.

8.

Vilt du mæg æra/Saa vil æg dæg læra
Mi kiera Sigri /
Du rej mæg ein Grøut / Vel møkiø blout/
Leg Smør uti.

9.

Vilt du mæg føllia/Saa vil æg dæg døllia
De beste æg kan/
Æg vil dæg ei glømma/Men dæg forfremma/
Alt som ein Man.

l0.

Og ingion Føllia heffve æg mæ dæg /
Min leje Andfind /
Di æg er leyt Og møkia kieyt
Taff din trøckia Pin.

11.

Andfind han bucka/ Og saare sucka
Tock taff sin Hat /
Her bliffver nu longt/Og møkia trongt
Uti denna Nat.

12.

Og høra du Andfind / Qvei sejor dæg/
La staa din Hat /
Naar Grana bær Eple / Og Fura bær Pera.
Saa kiem æg at.

13.

Da mot du mæg henta /Og visseleg vente
Dit leje Krut,
Vær du ret glad/Saa kiem æg ad/
Din kiera Brut.

14.

De er ful vont at følja den den Sven/
Som inckia døyr /
Han hoster og harcker / Han grinar og knarcker /
Sior altj suurt.

15.

Nu ynske æg dæg saa mongie goe Aar /
Min leje Andfind /
Som Haar uppaa Heigra / Og Fiøra paa Kat
Dar mæ goe Nat.

Hver repereris 3 gange.
Seg mæg qvare du logst uti Nat.
Uti Lofftum æg laa /
Skinfell punde og Skinfell uppaa/
Hos Gienlene æg laa.


Ordforklaringar:

gienghir = "gjeng", går
Braser = brosjer, smykke
Spengier = smykke
hægan = hit
Heda = heia
est = er
inckie skod = har ikkje sko på deg
punde = opp under
Alt = (utfyllingsord)
Boet = båt
tryor = tre
paa ej Rej = i rekkje
filtlar = her: dansar dårleg
Hans Kniffvu dej diltlar = knivane hans sleng
Stor Grue var ti = det var stor gru i dette, det har uhyggeleg
ti = (ut) i (dette)
Søllia paa Reimb = Dansen blir samanlikna med ei sølje på ei reim, kan gå på at dei dansa tett saman, eller at dansen var som når sølja sleng på reima. Ein hadde gjerne ei sølje på beltereima.
qvade = kvad
Vuru = var vesule Art = kan tyde: låk skikk
Der = då
heldum = var på hell
Monne ... mi = skulle du ha hug til ... å bli mi?
mæ full got Skiel = klart og greitt
Mi Villia ... Aar = du får min vilje, dvs. eg vil bli di på det vilkåret at vi skal gifte oss. Bryllaupet må koma før det skal vere barsel. Eg vil ikkje liggje med deg før giftarmålet. Vi kan likevel få ein son i år.
rej ...blout = kok meg ein graut som er feit (blaut)
døllia = (avtale om giftarmål vart gjerne gjort løynleg.)
ingion Føllia = ikkje noko følgje
leyt ... kieyt = lei og mykje kei
Taff = (ut) av
trøckia Pin = nedsetjande uttrykk, Pin, jf. "stiv som ein Pinne" og "tørrpinne"
Qvei = kva eg
mot = må
Dit leje Krut = trollet dit, jf. ukrutt
ad = att
Sior = ser
Som Haar ... Kat = som det veks hår på hegre og fjør på katt
repereris = skal vere: repeteris, som skal takast opp att i songen
qvare = kvar
logst = låg
Uti Loftum ..laa = viser til nattefriing hos jenter som låg på loftet
Gienlene = feil for "Gientene"


Frå Kjell Venås: Den fyrste morgonblånen. Oslo: Novus forlag 1990. Først trykt i Tvende lystige Norske Viser. 1647. Elektronisk utgåve 2018 ved Nynorsk kultursentrum.