Ola Glomstulen

Folkevise

/: Ola Glomstulen hadde ei gammal grå geit. :/
−Å kjære mi Kari, gjer pølsa bra feit.−
For i morgon skal Ola Glomstulen gifta seg.
 
/: Ola Glomstulen hadde ei fingerbjørg malt. :/
−Å kjære mi Kari, du bryggjar vel alt!−
For i morgon skal Ola Glomstulen gifta seg.
 

 Songbok for skular og ungdomslag, Oslo 1946. Elektronisk utgåve 2018 ved Nynorsk kultursentrum