Språk

Språk

Den norske bokhistoria er full av skattar. Vi viser blant anna fram unikum frå Ivar Aasen-boksamlinga, Anton Aure-samlinga, dei første bibelomsetjingane til dialektar, dei første Blix-salmane, dei tidlegaste barnebøkene på dei samiske språka og kvensk og dei første omsetjingane til nynorsk frå andre språk enn norrønt og dansk. Her får ein sjå skattar frå ei 500 år norsk bokhistorie, som syner det fleirspråklege landet.

Opning på Den europeiske språkdagen 26. september 2019, Ivar Aasen-tunet. Utstillinga står til 15. november.

Utstillinga er ikkje til utlån.