Alkohol

kjem frå arabisk, der det er bunden form ...

(substantiv hankjønn)
kjem frå arabisk, der det er bunden form av kohl eller kohool, eit (blå)svart fargestoff i pulverform ( antimon) til å sminka augelokk med. Vår tyding oppstod i Europa på 1500-talet; det fine og flyktige pulveret vart assosiert med "vinånda" (jf. sprit av latin  spiritus 'ånd').