Andstøypingar

er born som to nye ektefolk har med seg frå kvar sine ...

(substantiv hankjønn, fleirtal)
er born som to nye ektefolk har med seg frå kvar sine tidlegare ekteskap (som "manndottera" og "kjerringdottera" frå eventyret). Lekken -støyp- går tilbake på norrønt stjúpr 'steson'. Ordet har vore mykje utbreidd i Trøndelag, men også kjent på Vestlandet og i Nord-Noreg.