Augnetann

tyder 'hjørnetann i overkjeven' og finst...

(substantiv hokjønn)
tyder 'hjørnetann i overkjeven' og finst på spreidde stader i Sør-Noreg, dels også i den danske forma øyentann. Ordet er nok kome over dansk frå tysk. Etter gammal tru stod røtene på desse tennene i samband med augo, og det kunne vera farleg for synet å trekkja dei ut.