Avdag

tyder "kvelding" eller "overgang frå lys til mørker"...

(substantiv hankjønn)
er eit godt, sjølvforklarande ord for "kvelding" eller "overgang frå lys til mørker". Det vert nytta mest i Nordland og på Agder. På Færøyane er avdagurdet same som ein stad der sollyset ikkje kjem til, så frendefolket i vest har teke betre vare på ordet enn vi har greidd. Faste vendingar som avdags bel og avdags tid var mykje vanlege i folkemålet tidlegare. Verba som skildrar denne rolege mørkninga heiter a vdagaog avdagast.