Eggja

er det same som å kvessa, slipa noko...

(verb)
er det same som å kvessa, slipa noko, og då tenkjer vi nok helst på ymse slags bitjarn som ljå, øks og kniv. Den overførde tydinga av ordet gjev seg mest sjølv; når ein eggjar einkvan, jagar ein eller øser opp stemninga. Andre gonger vil det er rett og slett seia å yppa til strid. Substantivet er eggjar, og ein eggjande dans er svært opphissande.