Glanka

er det same som 'å driva ap med noko',...

(verb)
er det same som 'å driva ap med noko', stundom kan det òg tyda 'spotta'
eller 'hykla' med. Ordet vert brukt mest på Sør-Vestlandet, særleg i Ryfylke og Hordaland. Men Norsk Ordbok har òg døme på at folk i Hallingdal, Sogn og Sunnfjord stundom kan nytta det. Folk som driv og glankar, vert ofte kalla glankarar av di dei då fer med glank og glankarspikk.