Gleivra

er eit typisk vestlandsord for det å tala...

(verb)
er eit typisk vestlandsord for det å tala spottande og hånande om noko(n). Hovudområdet for ordet er Hordaland og Ryfylke, men det finst einstaka døme frå Setesdal og Nordmøre med. Ein som driv med slik åtfinning vert kalla gleivr, og det han driv med heiter gleivring eller gleivresnakk.