Grov

er to ord som båe heng saman med ...

(substantiv hokjønn)
er to ord som båe heng saman med verbet grava og tyder 'stad der det er grave', 'hole', 'grøft', 'grop' o l. Det eine vert uttala med ein open vokal, som å eller ø, medan det andre, som oftast tyder 'bekk', '(vass)renne', 'bekkefar', jamt vert uttala med trong o og heiter grøver i fleirtal.