Miltbrann

er ein alvorleg infeksjonssjukdom, særleg ...

(substantiv hankjønn)
er ein alvorleg infeksjonssjukdom, særleg hos storfe, som gjer at milten blir sterkt forstørra. Menneske kan òg smittast og få livstrugande febersjukdom. Milt kan ha samanheng med å melte, å smelte, og bæret molte, med ei urgammal grunntyding 'vere eller gjere mjuk'.