Historiske tekstar

På denne sida finn du viktige målpolitiske tekstar, frå 1646 og fram mot våre dagar. Vi har prøvd å få med dei mest sentrale tekstane, med argument frå begge sider i målstriden, men tek gjerne mot tips om tekstar vi har oversett.


Vi legg òg ut mange tekstar frå ordskifta om styresett i 1905. Desse tekstane viser at fleire målfolk var sentrale på republikk-sida, noko som var utgangspunkt for temautstillinga "Med blikk for republikk", som opna i Aasen-tunet i november 2005.


Arbeidet med å gjere desse målpolitiske tekstane tilgjengelege på Internett er støtta av Hundreårsmarkeringa Noreg 2005.