Sjølvbiografien

Hausten 1861 skreiv Aasmund Olavsson Vinje den første av to korte sjølvbiografiar. Venen Paul Botten-Hansen var redaktør i Illustreret Nyhedsblad og hadde bede Vinje presentere seg sjølv.

Først i 1863 stod biografien på trykk i bladet, og då hadde Botten-Hansen teke vekk siste delen. Den andre sjølvbiografien blei truleg til året etter. Den trykte Dagbladet, men først i 1872. 

Begge desse sjølvbiografiane blei første gongen trykte i bok i fjor, i Vinjebibliografien.

Last ned sjølvbiografien her