Program Vinje-jubileet 2018

Her finn de oversikt over alt av tilskipingar, utgjevingar og utstillingar som er relevante i samband med Vinje-jubileet.

Jubileumskalender

Utstillingar

Digitale tenester

Bøker, e-bøker, og andre publikasjonar

Lag og organisasjonar over heile landet oppmodast om å bli med på feiringa av A. O. Vinje ved å organisere eigne tilskipingar tilknytta Vinje-jubileet. Nye tilskipingar kan meldast inn til admin@vinjesenteret.no 

"Folk maa eingong um Aaret

vera galne og slaa seg lause

og snu up ned paa alle Ting.

Dette Aalvor og denne

Klokskap er ikki til at halda ut

heile Aaret i ikring"

A.O. Vinje, 1867